• Adgang til den nyeste viden

  • Medlemsblad seks gange årligt

  • Spændende arrangementer

  • Køb af frø i shopFRDK

  • 40-50 nyhedsbreve pr. år

  • Tilbud om PløjefriTjek

Pris for FRDK medlemsskab pr. år:
For landbrug betales et grundkontingent på 1.200 kr. og et arealkontingent på 4 kr. pr. ha (EU støtteberettiget areal). Kontingent kan maksimalt udgøre 3.600 kr. (for landbrug med 600 ha eller mere).

Eksempler:

100 ha: 1.600 kr  (1.200 + 400)

310 ha: 2.440 kr (1.200 + 1.240)

900 ha: 3.600 kr  (maksimalt kontingent)

For medlemmer, der ikke driver landbrug er kontingentet : 2.000 kr pr.år

For studerende er kontingentet:  450 kr. pr. år

Kopi af gyldigt studiekort skal sendes til info@frdk.dk 

Ovenstående nye kontingentstruktur er vedtaget på FRDKs generalsforsamling d. 27. februar 2018