• Simon Rosendahl Bjorholm, LMO

FRDK deltager i GUDP-projektet OptiTill

Med tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet” deltager FRDK i et nystartet, fire-årigt projekt om reduceret jordbearbejdning og direkte såning

Læs artikel i FRDK-nyt Sept 2012. s 8-9

For første gang i Danmark er der bevilget en større sum penge til undersøgelse af forskellige sammenhænge, hvori pløjefri dyrkning på forskellige måder indgår. Her er det en olieræddike, som blot er en af mange mulige arter til efterafgrøde.