• Simon Rosendahl Bjorholm, LMO, LMO

Efterafgrøder har mange fordele

Kristian Tybjerg Hansens erfaring er, at for at få en vellykket efterafgrøde, skal den sås i den eksisterendeafgrøde cirka 14 dage før høst. Han etablerer efterafgrøderne med en 12 meter gyllebom monteret på et trucktårnpåsat to elspredere. Ved etablering af olieræddike udsås10 kg frø pr. hektar, og ved etablering af en blandingudsås 20 kg vikke og 6 kg olieræddike pr. hektar. Efteråret 2014 bød på spændende forsøg, erfaringer og resultater med efterafgrøder hos en række landmænd med forskellig strategi rundt i Danmark

Læs artiklen fra FRDK nyt, jan 2015, s 6-7

Kristian Tybjerg Hansen i 20 hektar særdeles vellykket efterafgrøde med olieræddike, structurator og vikke. Blandingen er udsået før høst og får lov til at stå indtil foråret. Foto: Simon Rosendahl Bjorholm.