• Erik Sandal, LMO

Forårsgødskning i det pløjefri system

I det pløjefri system skal vintersæden tildeles mere kvælstof tidligt, og der bør foretrækkes gødninger med højt indhold af nitratkvælstof. I vårsæd skal nedfældning af gødning ofres særlig opmærksomhed

Rigtig mange har gode erfaringer med nedfældning af gylle i det pløjefri system. Mange har oplevet, at det er muligt på denne måde at fuldgøde vårsæden med husdyrgødning.

Læs artiklen fra FRDK nyt, jan. 2015, s 10-11