• Niels Damsgaard Hansen, FRDK

Målet er så lidt jordbearbejdning som muligt

Lars Munkholm har i mange år forsket i jord og jordens dyrkningsegenskaber. Hans erfaring er, at det handler om at nedsætte behovet for jordbearbejdning ved hjælp af nedmuldning af halm og dyrkning af efterafgrøder

Læs artiklen fra FRDK nyt, maj 2015, s 10-11

Lars J. Munkholm i sit kontor på Forskningscenter Center med det ark i hånden, som bruges til at vurdere jordstrukturen sammen med spadeprøver fra markerne.