• Hans Henrik Pedersen, FRDK

Samdyrkning af afgrøder. Rapport og videoindlæg fra England

Andrew Howard, der er en ung engelsk landmand, har besøgt landmænd i flere lande, I sin rapport har han opsamlet erfaringer, og han giver et overblik over fordele ved samdyrkning af afgrøder.

Samdyrkning af linser og havre. Foto Georg Carlsson, SLU

Samdyrkning af linser og havre på SLUs forsøgsmark ved Alnarp. Foto: Georg Carlsson, SLU

Rapport fra England om samdyrkning Andrew Howard definerer samdyrkning (intercropping, companion cropping) som systemer, hvor flere afgrøder dyrkes samtidigt, og hvor mindst en af afgrøderne høstes. Han kategoriserer samdyrkning i følgende systemer.

  • Forskudt såning (Relay intercropping) Næste afgrøde sås i rækkemellemrum, før første afgrøde er høstet. (Eksempel: boghvede, der sås i korn)

  • Midlertidig samdyrkning / ledsageafg