• Niels Damsgaard Hansen, FRDK

Det pløjefrie areal overgår økoarealet

Interessen for at dyrke uden plov er så stor blandt danske landmænd, at arealet dyrket uden plov er 31 procent større end det økologiske areal, viser 2016-sommertællingen fra Danmarks Statistik

Danske landmænd praktiserer stadig mere dyrkning uden brug af plov. Således blev 284.522 hektar dyrket uden pløjning i 2015-16 sæsonen, viser data fra Danmarks Statistiks 2016-landbrugstælling.

Det svarer til 12,2 procent af det danske landbrugsareal i omdrift - altså den del af arealet, hvor der jævnligt skiftes til en anden afgrøde.

Se opgørelse fra sommertællingen over areal med pløjefri drift og med direkte såning

Tilfredshed med udviklingen