• Niels Damsgaard Hansen, FRDK

Videoer - shopFRDK vildtblandinger

Ved at dyrke pløjefrit i et system, der nærmer sig Conservation Agriculture og supplere det med vildtstriber og vildtagre har Torben Bay Jørgensen på Kildevældsgaard i Karlslunde opnået en meget stor biodiversitet. Blandt andet er der masser af agerhøns, fasaner, harer

I den første video præsenterer Torben en mark sået d. 1, juni med den etårige Gøttingerblanding.

I denne video præsenteres to flerårige blandinger WA30 og WA-10 der hver består af mere end 10 plantearter samt græsser og urter.

Tårnefalke, glenter og slørugler er nogle af de fugle Torben har oplevet i sine marker. Vildtblandinger sikrer en naturlig bestand af agerhøns, fasaner og råvildt. Desuden sikrer de fødegrundlag for bier og andre insekter langt ind i efteråret Videoer er produceret af Niels Damsgaard Hansen, ndhtxtfoto for FRDK

Se også:

Fordele ved vildttiltag i kilerne på marken - Klitgaard Agro. Video produceret aug 2016 af Henrik Kryhlmand Knudsen for FRDK