• Christian Hansen, specialkonsulent, SAGRO

Vigtige mål for efterafgrøder på sandjord

Denne artikel med anbefalinger om efterafgrøder på sandjord blev udsendt med FRDK nyhedsbrev nr. 17 i august.

Vårbyg og rug har trevlerod, der giver jordstruktur. Vikke og markært har rodknolde, der fikserer kvælstof Foto Christian Hansen SAGRO.

Vårbyg og rug har trevlerod, der giver jordstruktur. Vikke og markært har rodknolde, der fikserer kvælstof Foto Christian Hansen SAGRO.

SAGRO demonstrerer parceller med efterafgrøder på SAGROs forsøgsareal ved Gørding onsdag d. 11. oktober Se mere.

Følgende mål er vigtige for en god efterafgrøde på sandjord: