• Hans Henrik Pedersen, FRDK

30. oktober Tommy Nielsen Hegnsvig (Grindsted). Efterafgrødedemo 2018

Efterafgrøder er sået direkte i stub d. 5. aug. med Kongskilde disc-såmaskine. I resten af marken har Tommy sået sin egen blanding med rug og mange andre arter. Der skal næste år sås majs direkte i efterafgrøden, som derefter nedvisnes. Ved fremvisningen, der starter kl. 13:00 d. 30. oktober vil vi også se en hvedemark, der er sået direkte i majsstub.

Efterafgrødeparceller blev etableret allerede d. 5. august ved såning med Kongskilde disc-såmaskine i vårbygstub. Efterafgrøderne fremstår frodigt men uensartet og er præget af en tør sommer og efterår. Fotos Tommy Nielsen 26. oktober 2018

Mødested: Refshøjvej 59 7250 Hegnsvig (kort)

Tid: Vi starter fremvisningen kl. 13:00 d. 30. oktober. Fremvisning forventes at vare et par timer.

Alle er velkomme.