• Af Arne Gejl, produktspecialist, Horsh Stroco-Agro

Pronto såteknik fra Horsch

Det universelle værktøj til afgrødeetablering

Annoncørartikel fra FRDK-Nyt, maj 2018

Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt maj 2018 side16