• Hans Henrik Pedersen

Ny bekendtgørelse: Enkelte arter af bælgplanter kan nu bruges i lovpligtige efterafgrødeblandinger.

Plantedækkebekendtgørelsen, der dækker den forestående efterafgrødesæson er nu offentliggjort. Den indeholder en ny mulighed: ”Blandinger med kvælstoffikserende arter som alternativ til efterafgrøder”. FRDK opfordrer til at afprøve denne nye mulighed, der desværre indeholder en række snærende begrænsninger.

Demoarealer på Gyllingnæs. Velas sår bælgplanter i hvedemark og i havremark etableret efter majs Foto: 10 april 2021


Der har været skrevet meget omkring muligheden for, at der fremover kan bruges bælgplanter i lovpligtige efterafgrødeblandinger. Høringsvar fra FRDK og fra mange andre har desværre ikke rettet op på ordningens mange begrænsninger herunder: