• Hans Henrik Pedersen

Status på jordens biodiversitet. Ny rapport fra FAO

FAO har lige udgivet en over 600 sider lang rapport om biodiversitet i jorden. Det er en guldgrube for de, der gerne vil et spadestik dybere for at forstå lidt mere om de komplekse og langt hen ad vejen ukendte processer, der foregår nede i en sund jord. Rapporten kan læses frit af alle.

FAOs sammendrag (oversat og forkortet)

Der er stigende opmærksomhed om vigtigheden af biodiversitet for fødevaresikkerhed og ernæring, især overjordisk biodiversitet såsom planter og dyr. Imidlertid er der mindre opmærksomhed omkring biodiversiteten under vo