• Henrik Terp, formand FRDK

FRDK foreslår fornuftig brug af glyfosat

Alternativerne til glyfosat er enten ødelæggende jordbearbejdning eller andre midler. Men for at imødekomme de mange kritiske røster i den følelsesladede debat foreslår vi i FRDK, at brugen indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrøder op til høst, men kun forud for etablering af nye afgrøder eller ved bekæmpelse af kvik og andet rodukrudt i stubben.

Som det er nu, vil et totalforbud mod glyphosat, som er aktivstoffet i blandt andet Roundup, uvægerligt give en række meget uheldige bivirkninger.

Når myndighederne eksempelvis godkender medicin eller anden kemi, bliver fordele og ulemper altid vejet op mod hinanden. For det perfekte findes ikke.

- Det gælder også for de metoder, vi som landmænd anvender i vores marker til bekæmpelse af ukrudt.

- Vi er nødt til at veje fordelene op mod ulemperne, påpeger Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FR