• Hanne Schønning, FRDK

Kan hestebønner og havre modne sammen?

For Kristian Kappel i Hurup Thy er målet at producere en billigere proteinkilde end sojaskrå til svine besætningen.Han har derfor samsået 140 kg havre med det der svarer til 25 hestebønner pr. m2. Etableringen er sket i en mark, som i 20 år har været dyrket pløjefrit, men for at rette op på et par skader i den tunge lerjord, er marken undtagelsesvis pløjet her i foråret. Det bliver spændende at følge!

Hvis du gerne vil bidrage eller være klogere på samdyrkning, så tilmeld dig og deltag i FRDK Facebook gruppen: Samdyrkning i pløjefri afgrøder

Udfordringen ved samsåning er her, at få etableret en jævn bestand af hestebønner, som sås med en meget lav udsædsmængde. Det viser sig ved, at der er store spring i rækkerne, nogle steder står planterne tæt og andre steder er der langt mellem dem. Flere påstår at afgrøder der sås sammen også modner sammen.