• Lea Staal, Projektmedarbejder FRDK

Lupin nyder godt af samdyrkning med vårsæd viser nye økologiske forsøg.

SEGES Økologi udførte i sidste sæson flere forsøg, hvor forskellige bælgsædsplanter blev dyrket både i renbestand og sammen med vårsæd. Særligt lupin havde stor gavn af at blive dyrket sammen med korn. Dette er også set i en tysk undersøgelse.

Lupin i renbetand til højre og samdyrket med vårhvede til venstre. Fra forsøg ved Odder. Foto fra Hans Henrik Pedersen, 8. juli 2020


<