• Af Jens Bach Andersen, Yara

Ram plet med Yara N-tester

Afgrødernes kvælstof optimum og mineraliseringen af kvælstof fra jorden varierer stærkt fra år til år og fra mark til mark. Med Yara N-tester finder du kvælstof niveauet i den enkelte mark før sidste gødskning og fastlæggelse af kvælstofbehovet. Herefter kan du graduere tildelingen inden for marken med N-sensor eller Atfarm.

Med N-tester måles klorofyl indholdet i bladene, og målingen omsættes til en anbefaling for N-tildeling. Der udføres 30 målinger hen over marken, og der måles midt på yngste og fuldt udviklede blad.

Læs hele artiklen i FRDKnyt maj her.