• Janne Aalborg Nielsen, Landskonsulent Jord og Klimatilpasning SEGES

Respirationstest i det langvarige jordbearbejdningsforsøg i Aulum (Solvita test)

I efteråret 2020 belv der udtaget jordprøver i det langvarige jordbearbejdningsforsøg i Aulum. I forsøget, der ligger på sandjord, er pløjefri dyrkning sammenlignet med pløjning i 19 år. Fra sæson 2020 blev parceller delt op, således at halvdelen af både de pløjede og de harvede parceller blev så direkte med en Claydon tandsåmaskine.


Jordprøverne er undersøgt for graden af biologisk aktivitet i jorden ved hjælp af ”Solvita® Field Test”, som er en ”gør-det-selv” jordtest, der måler respiration fra en frisk jordprøve, og korrelerer det til, hvor meget biologisk aktivitet, der er i jorden.

Højere respiration når pløjning udelades.

Undersøgelserne viser højest respiration fra parcellerne med harvning og direkte såning, mens de pløjede parceller har en lavere respiration. Resultaterne ses i tabellen.