• Af Søren Lykkegaard Hansen, Bayer Crop Science

Start årets markarbejde med ukrudtsbekæmpelse

Vinteren er ved at være slut, og uanset om det er i pløjede eller pløjefrie vintersædsmarker, står ukrudtsbekæmpelsen snart for. For nogle vil det være en opfølgende strategi fra efteråret, mens det for andre vil være ukrudtsbekæmpelsen for 2020-afgrøden. Det sidste vil være tilfældet for mange i år, da det våde efterår gjorde mange marker ufremkommelige.

Rajgræs og vinterhvedes vækst fra primo november til ultimo januar, Kerteminde

Læs hele artiklen her.