• Niels Damsgaard Hansen, Pressemdarbejder FRDK

Stor interesse for Conservation Agriculture

Tidens trend i retning af kulstoflagring i jorden og øget biodiversitet i markerne fik 60 landmænd og flere planteavlskonsulenter til at bruge en vejrmæssig nærmest perfekt dag på at høre om fordelene og ulemper ved at droppe ploven.

Foto: Ude i vinterrapsen blev Søren Ilsøe spurgt ud om hans mange erfaringer med Conservation Agriculture.